Kontakt

14.09.2015
Kontakt

EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
(Toto je sídlo spoločnosti - nie je tu ani obchod ani sklad)

tel.: 02 - 202 75 500
gsm: 0911 949 014
fax: 02 - 202 75 501
mail:
emporo@emporo.sk
web: www.emporo.sk

IČO: 44562195
IČ DPH: SK2022761994

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56231/B

Konateľ: 
Ing Janusz Wlazel

Bankové spojenie:
Tatra banka
Swift: TATRSKBX
č.ú.: 2626179929 / 1100
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2617 9929

DUNS: 366 997 829