Kontakt

26.11.2019
Kontakt

EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
(Toto je sídlo spoločnosti - nie je tu ani obchod ani sklad)

tel.: 02-20 275 500
tel.: 0911 949 014
mail:
emporo@emporo.sk
web: www.emporo.sk

IČO: 44562195
IČ DPH: SK2022761994

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56231/B

Konateľ: 
Ing Janusz Wlazel

Bankové spojenie:
Tatra banka
Swift: TATRSKBX
č.ú.: 2626179929 / 1100
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2617 9929

DUNS: 366 997 829

EMPORO V EVRÓPE

NĚMECKO: POLSKO: RUMUNSKO: ČESKO:
EMPORO GmbH EMPORO Sp. z o.o. EMPORO srl EMPORO, s.r.o
Lauterkopfstr. 37 ul. Tyniecka 5 A B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Prosecká 2490/63a
DE, 98528 Suhl PL, 50-428 Wrocław RO, 061072 Bucuresti CZ, 18000 Praha 8
tel.: +49 3681 80 55 260 tel.: +48 71 333 57 80 tel.: +40 21 311 94 20 tel.: +420 242 428 600
www.emporo.de www.emporo.pl www.emporo.ro  www.emporo.cz